Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
fotoalbum

Kies uit onderstaande linken om naar een fotoalbum te gaan.

De foto's zijn gemaakt door Bertus Buizer, Joukje v/d Meij en Antsje de Boer en Frieda.

2022
˃ Krystkuier 24-12-2022 te Wergea

2020

˃ Gemeente ochtend in de Frissel op 16-02-2020

2019
˃ Krystkuier 24-12-2019 te Warten
˃ Startzondag 6 oktober 2019 in Allingawier
˃ Oecumenische viering Pasen op 14 april 2019 in de St. Martinuskerkte Wergea
˃ Zang- en muziekmiddag op 31-03-2019 en schilderworkshop op 03-04-2019

2018

˃ Heropening Herv. kerkgebouw Warten op 25-03-2018
˃ Palmpasen op 25-03-2018 te Warten
˃ Doopdienst Halina (dochter van Carina en Pier) in de Hervormde PKN kerk te Warten

2017

˃ Herdenkingsdienst 19 november in Warstiens
˃ Startzondag 24-09-2017 te Friens ( foto Elfjes )
˃ Palmpasen 09-04-2017 in de Frissel
˃ Gemeente ochtend in de Frissel op 08-01-2017

2016

˃ Oecumenische Adventsviering op 11 december 2016 in de Bidler
˃ Herdenkingsdienst 20 november 2016 in Warstiens
˃ Startzondag in de Frissel op 25-09-2016
˃ Doopdienst Amarins Hiltsje Dijkstra en Dirk Cornelis de Ruiter op 5 juni 2016 in Warstiens
˃ Gemeenteochtend in de Frissel op 14-02-2016

2015 
˃ Startzondag 27 september 2015 in Reduzum
˃ Tentoonstelling De Kleine Prins op 19 september 2015
˃ Resultaat strooiveldjes van kuiertocht Strooi en Bloei in juli en augustus 2015
˃ Doopdienst Daniel Jonker en Esther de Boer      liturgie    doopkaart Daniel     doopkaart Esther
˃ Kuiertocht "Strooi en Bloei" 26-04-2015 
˃ Gemeente ochtend in de Frissel op 15-02-2015

 2014

˃ Filmavond in de Frissel op 23-10-2014
˃ Jubileumconcert Jan Kobus 12-10-2014        programmaboekje         uitnodiging
˃ Startzondag 05-10-2014
˃ Gezinsdienst 16-02-2014
˃ Gemeente ochtend met ontbijt in de Frissel 09-02-2014

   2013

˃ Vesperdienst 20-01-2013

   2012
˃ Palmpasen 01-04-2012
˃ Doopdienst Tjalling Klaas Hoekema en Valérie Syapzé Buizer 17-06-2012

   2011
˃ Doopdienst Louise Maaike Jonker 10-01-2011
˃ Doopdienst Nella Maaike Sophie de Ruiter 24-07-2011
˃ Gezinsdienst 19-06-2011
˃ Herdenkingsdienst 21-11-2010
Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens