Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
kerkkoor  "Ynspiraasje"

Op verzoek van ds. de Ridder is er in 2000 begonnen met een gelegenheidskoor dat alleen bij kerst en pasen zong. Momenteel is het een volwaardig kerkkoor, dat onder leiding van dirigent
Lucas Wiersema elke maandagavond oefent.


Hieronder een aantal opnamen van het kerkkoor, gemaakt door Johannes de Boer.
►  klik hier voor het Ave Verum uit hun repertoir
►  klik hier voor het King of Glorious uit hun repertoir
►  klik hier voor beelden van een aantal uitvoeringen.  

Speel de muziek af Koordirigent Lucas Wiersema.
Kort na mijn studie orgel-kerkmuziek aan het conservatorium van Leeuwarden werd ik dirigent bij de St.-Franciscuskerk (Titus Brandsmaparochie) te Leeuwarden. Al snel daarna kreeg ik reeds verscheidene andere koren onder mijn hoede. Om me verder te bekwamen als 'allround' koordirigent en me een meer werelds reportoire eigen te maken, heb ik daarom later de meerjarige cursus koordirectie gevolgd.
Nu geef ik al vele jaren met veel enthousiasme leiding aan verschillende koren waaronder het Rypster Tsjerke koar uit Dronrijp , het vrouwenkoor Ynspiraasje uit Wergea en de zanggroep van de protestantse gemeente Terpoarte. Met mijn koren werk ik onder andere veel aan klank en stemvorming. Deze verbeteren zowel de individuele prestaties van de koorleden als de klank van het koor in zijn geheel.

Hieronder het koor in de Bidler te Wergea in november 2014. (dirigent is Lucas Wiersema)


Hieronder het koor in de kerk te Warten met Pasen 2008 (dirigent is Sjors Jepkema)


Hieronder het koor met pinkster 2009 in Warstiens. (dirigent Filip de Witte)Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens