Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 

ANBI
 

Klik op onderstaande linken.

ANBI-gegevens Hervormde Gemeente Wartengahe
behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.


ANBI-gegevens Diaconie van de Hervormde Gemeente Wartengahe behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.   


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens