Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                  
  Predikant

OP DE GRENS.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang is als theoloog geboeid door de grens waar God en mens elkaar raken. In haar werk als predikant en docent levensbeschouwing probeert zij nieuwe impulsen te geven aan het denken over het leven.
Belangrijke thema’s zijn inspiratie, respect, gerechtigheid, verbondenheid, waarneming en waardering van het verschil.


Sinds maart 2008 werk ik als predikant in de PKN gemeente Wartengahe en ik voel me erg thuis in deze relatief kleine geloofsgemeenschap. Toen ik destijds aan mijn studie theologie begon, wist ik helemaal niet zo zeker of ik wel dominee wilde worden. Maar zo tijdens de opleiding ben ik er toch naar toe gegroeid. Ik merkte dat het omgaan met mensen - om ze bij te staan - mijn belangstelling had. Het is een vak dat veel voldoening geeft en bij me past. Het boeiende aan het predikantschap vind ik dat ik steeds bezig ben met wat er echt toe doet voor mensen en in de wereld. Dat wil overigens niet zeggen dat het allemaal heel zwaar is waar ik mee bezig ben. Natuurlijk kom ik in aanraking met de moeilijke kant van het leven, maar ik hoor net zo vaak vrolijke en inspirerende dingen van mensen. En juist die balans tussen die twee kanten van het leven maakt dat ik mijn werk zo de moeite waard vind. Bovendien is het dominees-vak heel breed en afwisselend. Dat ik het hier zo naar mijn zin heb, komt zeer zeker ook door de manier waarop de leden en vrienden van de gemeenschap bij onze geloofsgemeenschap betrokken zijn: open, actief en geïnteresseerd. Er kan veel en mensen zijn oprecht bij elkaar betrokken.

Nieuwsgierig geworden naar de gemeente? Neem eens contact op met mij of met een van de contactpersonen of bezoek eens één van onze diensten!

Alice Buizer-Tchiengang studeerde theologie aan de Rijks Universiteit van Groningen (RUG). Daarnaast volgde zij trainingen en opleidingen in (klinisch) pastoraat, voortgezette liturgische vorming en meditatie.
Zij werkte achtereenvolgens als begeleider van jeugd en vrouwen in Tsjaad, docent levensbeschouwing aan de Mytylschool in Haren en aan de CSG Comenius te Leeuwarden, docent Nieuwe Testament aan de Theologische Vorming in Sneek,  interim predikant in Wieringen en sinds 2008 als predikant in de Protestantse Gemeente Wartengahe.
Zij is getrouwd met
Bertus Buizer. Samen hebben zij twee dochters en vier zonen.
Bertus en Alice worden verschillende gemeenten vaak uitgenodigd om hun werkervaringen uit Afrika te delen. Naast haar werk als predikant met haar Kameroense achtergrond geeft Alice lezingen over onder andere Kameroense spiritualiteit.

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens