Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Februari
02 febr


 Samen met de Gereformeerden      
Wij zijn van harte welkom
in de Geref. kerk in Warten
.
09 febr 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.
16 febr 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang
Gemeente Ochtend
23 febr 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong

Maart01 mrt 09.30 uur Warstiens
ds. A. Buizer-Tchiengang
08 mrt 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong
15 mrt 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw

22 mrt 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
29 mrt 15.30 uur Warten Concert  op orgel en harmonium


April
05 april 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Palmpasen
09 april 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.      Witte donderdag
m.m.v. Ynspyraasje
10 april 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Goede vrijdag
m.m.v. Ynspiraasje

12 april 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Pasen
m.m.v. Ynspiraasje

19 april 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong
26 april 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang

Mei
03 mei 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong Gereformeerden komen bij ons.
Koffie na de dienst
10 mei 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.
17 mei 09.30 uur Warstiens ds. H. Post-Knol

24 mei

Geen Dienst

31 mei 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Pinksteren
m.m.v. YnspiraasjeGeschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

H05 aprilrvormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens