Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Mei
07 mei

geen dienst
14 mei 09.30 uur Warten ds. M. Mook
samen met de Gereformeerden
in de Gereformeerde kerk
21 mei 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
28 mei 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Pinksteren  m.m.v.  koor Ynspiraasje
Bevestestiging 4 ambtsdragers

Juni
04 juni 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
11 juni 11.00 uur Warten
Openluchtdienst bij de Fonejachtbrug
18 juni       ???
   ???
               ???

25 juni 09.30 uur Warten ds. D. Bargerbos


Juli02 juli
09.30 uur Warstiens ds. J. v/d Meer

09 juli 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang In de Bidler. Matty Kloosterman vertelt
over project help mij leven in Brazilie
16 juli

geen dienst
23 juli 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
30 juli 09.30 uur Warten ds. J. van Doorn

Aug.


De hele maand vakantie


Sept.
03 sept.


geen dienst
10 sept. 09.30 uur Warten ds. D. Bargerbos
17 sept.  ???
Warten
Tentdienst tijdens Wartenster Wetter Wille
24 sept. 09.30 uur Warten ds. M. Mook

Okt.
01 okt.


geen dienst
08 okt. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
15 okt.

geen dienst
22 okt. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
29 okt. 09.30 uur Warten ds. O. Dijkstra


Nov.
05 nov.


geen dienst
12 nov. 09.30 uur Warten ds. L. Geijlvoet

19 nov. 09.30 uur Wergea ds. J. v/d Meer in de Frissel
26 nov. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang

Dec.
03 dec.


geen dienst
10 dec. 09.30 uur Wergea ds. D. Bargerbos in de Frissel
17 dec. 09.30 uur Warten ds. H. Post-Knol

24 dec.   ???
Warten
Kerstkuier
25 dec. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Kerst  m.m.v. koor Ynspiraasje
31 dec. 19.00 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in de Frissel


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens