Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                  
winterprogramma 2019-2020

Ook komend seizoen willen we weer een aantal filmavonden organiseren - en mogelijk nog andere aktiviteiten - rond maatschappelijke thema’s.  De rode draad is :  bezinning, elkaar ontmoeten en in gesprek raken. 

Al deze  aktiviteiten vinden plaats in De Frissel, op de Kerkbuurt in Wergea.             

De filmavonden zijn gepland op :

woensdag 16 oktober 2019   :  De Film:  Broken Memories

donderdag 09 januari 2020  :  De Film:  The Children Act

woensdag 12 febrari 2020     :  De Film:  Sonny Boy

donderdag 12 maart 2020     :  De Film:  The immitation Game

Nadere informatie volgt vlak vr de aangegeven data.


Toerustingsprogramma 2020
Is nog niet bekend.


Met hartelijke groet namens de toerustingscommissie,

Alice Buizer
Janneke de Ruiter
Ann Schuurmans
Gerda Drost
Erica Haijtema

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens