Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
Inzamelactie mobieltjes

HELP MEE!! HELP MEE!! HELP MEE!! HELP MEE!! HELP MEE!! HELP MEE!!

 

In de keukenla:

In Nederland zijn volgens onderzoek meer dan 16 miljoen mobiele telefoons in omloop.

En er komen er steeds meer bij: mensen krijgen iedere paar jaar bij hun abonnement een nieuw mobieltje. Veel oude mobieltjes liggen zo ongebruikt in de keukenla.

 

Niet waardeloos:

Deze ongebruikte mobieltjes zijn niet waardeloos: integendeel. Kerkinaktie krijgt voor veel mobieltjes (werkend en niet werkend) maximaal 4 euro 50. Geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

 

Milieuverantwoord:

De ingezamelde mobieltjes en PDA's (elektronische zakagenda's) worden door de firma Recell nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden ondermeer in Afrika en AziŽ op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het "vaste" netwerk en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

 

Helpt u mee?

U kunt uw oude mobiele telefoon en/of PDA inleveren in de inzamelbox bij de Ned. Herv. Kerk. "Wartengahe" en bij de Geref. Kerk in Warten. Ook oude brillen, ansichtkaarten en postzegels zijn welkom. Tot 1 jan. '07 kunt u daar ook "oud nederlands geld" inleveren!!

Bouw mee aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is!!

 

De gezamenlijke diaconieŽn.

 

 

Mobiele telefoons en oud geld:


Wigle Vriesinga                       Rienk Sibma                             Geke van Werkhoven

De Marren 31                          Meagere Weide 27                  De Greiden 6

9005 MS Wergea                    9003XV Warten                       9003 MJ Warten

Berber Bruinsma                     Meindert Jacobi

De Greiden 12                          Oer de Barten 18


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens