Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                               
boeken

De Jongerenbijbel is verschenen
De Jongerenbijbel is een unieke trendy uitgave van de bijbel, kleurrijk vormgegeven en prachtig geÔllustreerd. Voor velen een aansprekend exemplaar, maar speciaal bedoeld voor jongeren van ca.

12 - 24 jaar. De tekst is die van de Nieuwe Bijbelvertaling, maar de Jongerenbijbel biedt veel extra's.

Zo wordt er per bijbelboek een thema besproken dat enerzijds aansluit bij de belevingswereld van jongeren en anderzijds bij de inhoud van het betreffende bijbelboek. Zo is er is een themapagina over Godsbeelden bij Exodus en een pagina over liefde en seksualiteit bij Hooglied. Daarnaast komen in de hele jongerenbijbel vier extra rubrieken telkens terug tussen de bijbelteksten door, die aanzetten tot nadenken, waar opdrachtjes instaan en die bijteksten uitleggen. De Jongerenbijbel is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en EO-Ronduit, waaraan door de Protestantse Kerk in Nederland een actieve bijdrage is geleverd door het schrijven van teksten en meewerken aan de eindredactie.

De Jongerenbijbel is vanaf 17 juni in de handel. Tot en met 23 juni is de voorintekenperiode en is de Jongerenbijbel tegen de gereduceerde prijs van € 39,50 te bestellen. Dit kan online via    www.jongerenbijbel.nl of op intekenlijsten in christelijke boekwinkels. Na 23 juni is de verkoopprijs

€ 47,50. De Jongerenbijbel is een mooi cadeau voor jongeren in de kerk, bijvoorbeeld als ze naar de middelbare school gaan of belijdenis doen. Ook kan deze bijzondere editie goed gebruikt worden in

de catechese, juist door de opstapjes die de extra informatie biedt.

Twee nieuwe Zijsprongen
In de serie Zijsprong zijn half juni twee nieuwe themaboekjes uitgekomen: Bijbelverhalen en bidden en ind en kerk. Deze boekjes zijn geschikt voor groepen ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
en voor persoonlijk gebruik. In Bijbelverhalen en bidden komen vragen aan de orde als: Wat is de waarde van bijbelverhalen? Hoe vind ik een goede en leuke kinderbijbel? Wat doe je eigenlijk als je bidt? Welke kindergebeden zijn aansprekend? Het boekje Kind en kerk gaat in op de plaats van kinderen in de geloofsgemeenschap. In de zondagse kerkdienst en bij doordeweekse activiteiten. Zijn kinderen echt welkom in de kerk? Wat is er voor kinderen te beleven? Wat spreekt hen aan? Wat mag je als opvoeders van de geloofsgemeenschap verwachten? Twee themaboekjes dus, die het hart van het geloof en de traditie raken. Vlot geschreven en voorzien van gespreksvragen. Op de site van het jeugdwerk (
www.jeugdwerk.pkn.nl) zijn bovendien gratis werkvormen bij de themaboekjes te downloaden.In de serie Zijsprong verschenen eerder al de deeltjes: Stappen in geloofsopvoeding,
Verlies en verdriet, Geloven vieren thuis en Verschillen in geloven. De boekjes kosten € 3,95 en zijn te bestellen bij:
brochureverkoop@pkn.nl, tel. (030) 880 17 24.

Kerkgebouw als venster naar God
Het Interkerkelijk Werkverband voor de Recreatie (IWR) ondersteunt kerken en geloofsgemeenschappen bij hun activiteiten voor toeristen en recreanten. De ervaring leert dat veel mensen belangstelling hebben voor het bijzondere van kerkgebouwen en op zoek zijn naar inspiratiebronnen voor een spirituele levenshouding. Kerken kunnen niet langer volstaan met het uitsluitend aanbieden van diensten en vieringen in de omgeving van de recreant/toerist. Daarom heeft het IWR een boekje uitgegeven waarin in het kort mogelijkheden en ideeŽn staan om het kerkgebouw een plaats van spiritualiteit te laten zijn. Een plaats ook waar men vooral luistert naar mensen en waar aandacht is voor hun behoeften. De auteur Paula van Cuilenburg behandelt in een aantal hoofdstukjes: het verlangen naar God, gestalten van geloven, betekenis van een open kerkgebouw, activiteiten in, rond en vanuit het kerkgebouw, suggesties voor groepen en de inrichting van het kerkgebouw. Kerkruimte: venster naar God is een uitgave van de IWR en is verkrijgbaar bij Stichting Docete, tel. (030) 293 6807, info@docete.nl.


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens